Duogolf

bekijkons2 icon facebook 32 icon twitter 32

2018-Subpag.afb.4.jpg

Onze sponsoren van 2018:

Golftrips.nu 1200

W A G transp

Profiel foto 2017 Facebook

Algemeen Duogolf reglement

7. Bestuur en wedstrijdcommissie

7.1 Het bestuur

Het bestuur, of bij diens afwezigheid de wedstrijdleiding, is belast met het toezicht op de naleving van geldende normen en reglementen op de golfbanen en -terreinen, tijdens het spel en in het clubhuis.

7.2 Bevoegdheden bestuur

Het bestuur kan om redenen van het belang van de stichting en/of ten dienste van het golfspel algemene of bijzondere aanwijzingen geven of bepalen dat een of meer aanwezigen in of op de faciliteiten of eigendommen van de gastclubs zich daaruit of daarvan dienen te verwijderen.

7.3 Wedstrijdcommissie

Het bestuur stelt een wedstrijdcommissie in. De wedstrijdcommissie en hun leden worden door het bestuur ingesteld en benoemd. Voorzitter is altijd een bestuurslid.

7.4 Wedstrijdleiding

De wedstrijdcommissie benoemd wedstrijdleiders die verantwoordelijk zijn voor het goed en volgens de regels verlopen van een wedstrijddag.

7.5 Protocol wedstrijdleiding

De wedstrijdcommissie stelt een protocol vast voor de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiders dienen zich te conformeren aan de inhoud van dit protocol.