Duogolf

bekijkons2 icon facebook 32 icon twitter 32

2018-Subpag.afb.6.jpg

Onze sponsoren van 2018:

Golftrips.nu 1200

W A G transp

Profiel foto 2017 Facebook

Toepasselijkheid Duogolf-reglement

Deelnemers en personen die de deelnemer (op diens verzoek of op verzoek van Duogolf) bij de uitvoering van de deelname bijstaan,zijn door hun deelname onderworpen aan de Statuten, het Tuchtreglement, het Wedstrijdreglement, het Dopingreglement van de NGF en het Duogolf reglement. Indien bepalingen zowel in het Duogolf reglement als in het NGF reglement worden beschreven, dan geldt het Duogolf reglement.

Local rules & Golfregels

In sommige gevallen worden bij Duogolf Local rules toegepast, deze kunnen afwijken van De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd. Daar waar geen Duogolf local rules of local rules van de club waar wordt gespeeld, zijn De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd van toepassing tijdens de Duogolf Euregio Liga.

NGF-Regelboekje

Elke Duogolf deelnemer wordt geacht een recent NGF-Regelboekje bij zich te hebben tijdens Duogolfwedstrijden