Duogolf

   

2018-Subpag.afb.7.jpg

Spelvormen & categorieën

Duogolf gaat in 2023 één spelvorm aanbieden, namelijk Duogolf Scramble, een spelvorm waarbij twee spelers (A en B) echt als Duo spelen.

2023 - SPELVORM & DUOgolf handicap SEIZOEN 2023

Duogolf Scramble (*)

DUOgolf Scramble wordt gespeeld in vaste teams van 2 golfspelers het DUO. Het DUO bestaat uit Golfer A en Golfer B. Op de tee (mannen geel, vrouwen rood) slaan beide golfers af. Na beide afslagen besluit het DUO uiterlijk bij de dichtstbijzijnde bal of deze bal (optie1) of de andere bal (optie2) de speelbal is. 

optie1:

De gekozen bal wordt gespeeld zoals hij ligt, de andere speler moet binnen één clublengte van de positie van de gekozen bal een eigen bal droppen, niet dichterbij de hole. Beide spelers slaan nu hun eigen bal. De andere niet gekozen bal wordt bij langslopen direct opgepakt. Zoeken is niet toegestaan.

optie2:

De dichtstbijzijnde bal wordt opgepakt en het DUO loopt door naar de andere bal. De bal van de andere speler moet binnen één clublengte van de positie van de geselecteerde bal gedropt worden, niet dichterbij de hole. Beide spelers slaan nu hun eigen bal vanaf deze locatie. 

Bal optie2 “kwijt”? Dan moet je droppen waar de gekozen golfbal verloren is gegaan. Droppen ter hoogte van waar de gekozen golfbal verloren is gegaan op de fairway (vergelijk het te bepalen droppunt als bij waterhindernis) met dien verstande dat het 2 strafslagen kost. Teruglopen naar de plaats van de andere reeds opgepakte bal is niet toegestaan.

Deze manier van spelen gaat door totdat de gekozen golfbal op de green is. Op de green wordt de speelbal gemarkeerd en moet de tweede bal binnen 10 cm niet dichterbij de hole geplaatst worden. Is er uitgeholed door 1 van beide spelers, dan is de DUO score bekend voor deze hole. 

Heren spelen van GEEL

Dames spelen van ROOD

 

 

2023 - DUOgolf handicap per DUO. (**)

Aan het begin van het seizoen berekenen we de DUOgolf handicap op basis van “scramble voor 2 personen” aanbevolen door de USGA:

* Eerst bepalen we van beide golfers de NGF handicap. Hierbij is golfer A de speler met de laagste handicap in het team en golfer B de speler met de hoogste handicap.

* 35 procent van handicap van Golfer A

* 15 procent van handicap van Golfer B

Bij elkaar opgeteld en afgerond op 1 decimaal is dit de start DUOgolf handicap van het DUO.

Voorbeeld:

Golfer A heeft handicap 8,1 en golfer B heeft handicap 20,5. Vijfendertig procent van 8 is 2,835; 15 procent van 20,5 is 3,075. Opgeteld 2,835 + 3,075 = 5,91, afgerond 5,9. Dit is nu de start DUOgolf handicap van dit DUO.

Na elke wedstrijd wordt de nieuwe DUOgolf handicap per DUO berekend op basis van de dagscore.. 

 

Playing handicap per wedstrijd:

DUO's man/man: Gele tabel

DUO's vrouw/vrouw: Rode tabel

DUO's man/vrouw: (gele tabel + rode tabel)/2 afgerond naar beneden. 

 

Dagscores:

Per netto slag (of stbf punt) onder de baan (of onder 36 stbf punten) levert verlaging van DUO handicap van 0,5 op. Maximaal dalen per wedstrijd -4.

Per netto slag (of stbf punt) boven de baan (of boven 36 stbf punten) levert verhoging van DUO handicap van 0,2 op. Maximaal stijgen per wedstrijd +2

Buffer strokeplay 0-2 boven de baan, dus par 72 rekenen vanaf 74.

Buffer stableford 32-36, dus rekenen vanaf 32.

 

Voorbeeld strokeplay dalen:

Stel DUO handicap is 4,2 en Playing handicap voor de wedstrijd van dit DUO is 6.

Baan PAR 72

Wedstrijd ronde brutoscore DUO : 74

Wedstrijd ronde nettoscore DUO: 68 

Handicap resultaat voor volgende wedstrijd (72-68) x -0,5 = -2

Nieuwe DUO handicap 4,2 - 2 = 2,2

 

Voorbeeld strokeplay stijgen:

Stel DUO handicap is 4,2 en Playing handicap voor de wedstrijd van dit DUO is 6.

Baan PAR 72

Wedstrijd ronde brutoscore DUO: 83

Wedstrijd ronde nettoscore DUO: 77

Handicap resultaat voor volgende wedstrijd (77-74) x 0,2 = 0,6

Nieuwe DUO handicap 4,2 + 0,6 = 4,8

 

Voorbeeld stableford dalen:

DUO handicap is 12,3 Playing handicap voor de wedstrijd van dit DUO is 15.

Baan PAR 72

Wedstrijd ronde DUO : 39 stbf punten.

Handicap resultaat voor volgende wedstrijd 3 x -0,5 = -1,5

Nieuwe DUO handicap 12,3 - 1,5 = 10,8

 

Voorbeeld stableford stijgen:

DUO handicap is 12,3 Playing handicap voor de wedstrijd van dit DUO is 15.

Baan PAR 72

Wedstrijd ronde DUO : 29 stbf punten.

Handicap resultaat voor volgende wedstrijd: (32- 29) x 0,2 = 0,6

Nieuwe DUO handicap 12,3 + 0,6 = 12,9

 

 

Spelvormen seizoen 2022

Fourball

Vierbal is een officiële wedstrijdvorm (regel 23 v.d. Golfregels):

Bij Fourball strokeplay:

   • Twee spelers spelen als partner.
   • Iedere speler speelt zijn eigen bal.
   • De laagste netto score van 1 van de partners is de score van het paar voor de hole.
   • De slagen worden verdeeld volgens de stroke-index en de beste netto-scores worden opgeteld voor de eindscore.
   • Handicapverrekening: het aantal slagen dat beide spelers ieder krijgen is 90% van hun playing handicap

Bij Fourball Stableford:

   • Twee spelers spelen als partner.
   • Iedere speler speelt zijn eigen bal.
   • Het hoogste aantal Stablefordpunten van 1 van de partners is de score van het paar voor de hole.
   • De slagen worden verdeeld volgens de stroke-index en de beste Stablefordpunten worden opgeteld voor de eindscore.
   • Handicapverrekening: het aantal slagen dat beide spelers ieder krijgen is 90% van hun playing handicap

Belangrijk:
Zie ook regel 6.3 van onze Duogolf Etiquette & Wedstrijd Regels over het invullen van de scorekaart

Duogolf Special

Dit is een vorm waarbij twee spelers (A en B) als Duo spelen:

   • Op elke hole slaan beide spelers af met hun eigen bal.
   • Op een par 3- wordt na de eerste slag gekozen met welke bal om beurten wordt verder gespeeld.
   • Op een par 4- doen beide spelers twee slagen met hun eigen bal waarna wordt gekozen met welke bal om beurten wordt verder gespeeld.
   • Op een par 5- doen beide speler drie slagen met de eigen bal en kiest men daarna de favoriete bal om beurtelings mee verder te gaan.
   • Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
   • Indien de partners één of meer slagen doen in de verkeerde volgorde, vervallen die slag of slagen en de partij krijgt twee strafslagen. De partij moet de fout herstellen door een bal in de juiste volgorde te spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar voor het eerst in de verkeerde volgorde werd gespeeld (g zie Regel 20-5 v.d. Golfregels).
    Indien de partij een slag doet van de volgende afslagplaats zonder eerst de fout te herstellen of, in geval van de laatste hole van de ronde, de green verlaat zonder te kennen te geven de fout te willen herstellen, wordt de partij gediskwalificeerd.
   • Handicap verrekening
    Er wordt met een gezamenlijke handicap gespeeld, de handicapverreking vindt als volgt plaats: 80% van de laagste WHS-handicap & 20% van de hoogste WHS-handicap van beide spelers van het Duo.
    Daarna vindt een handicapverrekening plaats van 90% van de gezamenlijke playing handicap.

Categorieën

 

2022 Er wordt in twee categorieën gespeeld:

Strokeplaycategorie:
De maximale gezamenlijke EXACT handicap voor een Duo in deze categorie is 36.0. Bovengrens voor de speler met de hoogste Exact handicap van een Duo is 23.0
Motivatie:
Met deze maatregel halen we de ‘pieken’ van (te)hoge handicaps en handicapverschillen in deze categorie er uit. Bovendien zorgt het voor een betere balans in het aantal Duo's per categorie.

Stablefordcategorie:
Voor een Duo in deze categorie geldt een maximale WHS-handicap van 36.0 per speler.

Uitzondering:
Duo’s die op de pijldatum (zie punt 10.2) een gezamenlijke handicap hebben tussen 33.0 en 36.0 krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor de categorie Stableford. De wedstrijdcoördinator zal met de betreffend Duo’s hiervoor contact opnemen.

N.B.!
Gestreefd wordt naar een evenredig aantal Duo’s per categorie. Het kan daarom zijn dat nadat de inschrijving is gesloten op 31 maart van een jaar de bovengenoemde handicapgrenzen moeten worden aangepast.

Pijldatum categorie bepaling

De exact handicap die spelers van een Duo op 30 april van een jaar hebben is bepalend voor de definitieve categorie indeling. De wedstrijdcommissie zal daarvoor de gegevens gebruiken die op deze datum door de NGF worden verstrekt.

Categorie indeling blijft

Een Duo blijft het hele seizoen spelen in de categorie waar men op 30 april van een jaar is ingedeeld.


Regels & Etiquette

Klik op Algemeen reglement en/of Duogolf Etiquette & Wedstrijdregels om de reglementen te belijken.

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account