Duogolf

bekijkons2 icon facebook 32 icon twitter 32

2018-Subpag.afb.3.jpg

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2018

Artikelindex

7. Overige wedstrijdregels

7.1 Mobiele telefoons

Tijdens de wedstrijd is het gebruik en/of stand-by hebben van mobiele telefoons zonder toestemming van de wedstrijdleiding niet toegestaan. Indien dit wel gebeurt en er sprake is van een ernstige overtreding zal de wedstrijdleiding de speler/het Duo diskwalificeren volgens Regel 33-7 v.d. Golfregels. 

N.B.
In geval van nood of gevaar, kan een mobiele telefoon in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt.

7.2 Afstandmeters

Tijdens een Duogolfwedstrijd mag een speler, mits de speelsnelheid daardoor niet negatief wordt beïnvloed, elke afstandsmeter gebruiken. Het instrument mag echter enkel en alleen gebruikt worden om afstanden te meten.

Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, etc.), overtreedt hij Regel 14-3 van de Golfregels.

7.3 Buggy of Handicart

Het gebruik maken van een Buggy of Handicart gedurende de vastgestelde ronden in de Duogolf Euregio Liga is toegestaan. Als er op een baan minder Buggy’s of Handicarts beschikbaar zijn dan hebben spelers die in het bezit zijn van een geldige gebruikerskaart van de Stichting Handicart of een doktersattest kunnen overleggen, voorrang. Aan deze regel kunnen echter geen gebruiksrechten worden ontleend. Regelingen voor het gebruik van vervoer en het toewijzingsbeleid zijn een verantwoordelijkheid van de baan c.q. golfclub waar wordt gespeeld.

7.4 Zelf reserveren Buggy of Handicart

Als men gebruik wenst te maken van een handicart of buggy dan dient de speler die ZELF te reserveren bij de baan waar gespeeld wordt. Zijn alle Buggy’s of Handicarts al verhuurd op het moment dat men contact opneemt met de betreffende baan wordt men verzocht dit te melden bij de wedstrijdcoördinator, die zal dan zo mogelijk een oplossing zoeken. N.B. Duitsland ken geen stichting Handicart, het huren van een buggy is daar dan ook vaak duurder.

7.5 Gecombineerd handicartgebruik

De wedstrijdleiding kan het gecombineerde gebruik van één handicart mogelijk maken indien twee daarvoor in aanmerking komende spelers die in de oorspronkelijke opstellingen niet met elkaar in één flight zouden spelen samen één handicart te laten gebruiken. De wedstrijdleiding kan in dit geval zo nodig de startvolgorde wijzigen.

7.6 Amateurstatus, Logo’s

De Regels over de Amateurstatus, zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd., zijn van toepassing tijdens de Duogolf Euregio Liga. Bij overtreding van deze regel kan dit leiden tot verlies van de Amateurstatus en de speelgerechtigdheid in de Duogolf Euregio Liga van de betrokken speler. Indien het een overtreding van een Duo betreft, kan het team verdere deelname aan de Duogolf Euregio Liga worden ontzegd. Alle eerdere wedstrijdresultaten van het betreffende Duo komen te vervallen.

7.7 Advies

Regel 8-1 van de Golfregels luidt als volgt: "Een speler mag, behalve aan zijn partner, aan geen enkele deelnemer aan de wedstrijd advies geven. Een speler mag alleen advies vragen aan zijn partner of aan zijn of hun caddie”. Indien een speler ongevraagd advies krijgt van derden, behoort hij onmiddellijk actie te ondernemen om deze onjuiste handelwijze te stoppen. Doet hij dat niet, dan handelt de speler in strijd met de doelstelling van Regel 8-1. Straf voorovertreding van deze regel is twee slagen op de hole die gespeeld wordt. (Decision 8-1/24). Indien een speler advies van derden krijgt tussen twee holes, krijgt hij advies op de volgende hole en valt de straf op die hole.

7.8 Caddies

Caddies zijn toegestaan tijdens wedstrijden in de competitie mits het meespelende Duo akkoord gaat. Een Duo mag worden bijgestaan door maar één caddie.