Duogolf

   

2020-Subpagafb2.jpg

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2022 - Toepasselijkheid Duogolf-reglement

Artikelindex

Toepasselijkheid Duogolf-reglement

Deelnemers en personen die de deelnemer (op diens verzoek of op verzoek van Duogolf) bij de uitvoering van de deelname bijstaan,zijn door hun deelname onderworpen aan de Statuten, het Tuchtreglement, het Wedstrijdreglement, het Dopingreglement van de NGF en het Duogolf reglement. Indien bepalingen zowel in het Duogolf reglement als in het NGF reglement worden beschreven, dan geldt het Duogolf reglement.

Local rules & Golfregels

In sommige gevallen worden bij Duogolf Local rules toegepast, deze kunnen afwijken van De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd. Daar waar geen Duogolf local rules of local rules van de club waar wordt gespeeld, zijn De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd van toepassing tijdens de Duogolf Euregio Liga.

NGF-Regelboekje

Elke Duogolf deelnemer wordt geacht een recent NGF-Regelboekje bij zich te hebben tijdens Duogolfwedstrijden

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account