Duogolf

   

2020-Subpagafb6.jpg

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2022 - 10. Bezwaren en protesten

Artikelindex

10. Bezwaren en protesten

10.1 Bezwaren

Indien een captain van het Duo vaststelt dat de opstelling van de tegenstander onjuist is, heeft hij de plicht dit voor aanvang van de wedstrijd of ronde te melden zodat correctie mogelijk is. Na aanvang van de ronde is een bezwaar niet meer mogelijk, tenzij blijkt dat de captain betreffende de speelgerechtigheid of de opstelling onjuiste informatie heeft ontvangen. Indien een dergelijk bezwaar tijdig gemaakt wordt en er geen correctie volgt, kan een captain protest aantekenen.

10.2 Protesten

Voorwaarde voor het indienen van een protest is dat speler A een schriftelijk verslag doet van het voorval en binnen 2 dagen na de wedstrijd per e-mail stuurt naar de wedstrijdcoördinator van Duogolf (wedstrijd@duogolf.eu). Een protest van speler A wordt niet in behandeling genomen wanneer de genoemde termijn van twee dagen wordt overschreden, tenzij Duogolf ervan overtuigd is dat er opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. Duogolf beslist over protesten en kan een straf opleggen na gebleken overtreding van het Duogolfreglement.

10.3 Bevoegdheid Duogolf

Duogolf kan ook op eigen initiatief een onderzoek doen naar het verloop van een wedstrijd en één en ander toetsen aan het Duogolfreglement. Na onderzoek kan Duogolf een straf behorend bij de aard van de overtreding opleggen. De uitspraak van Duogolf is in alle gevallen definitief. Duogolf kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de regels van het reglement.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account