Duogolf

   

2018-Subpag.afb.3.jpg

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2022 - 1. De Wedstrijd over o.a.kleur tees, wedstrijd staken, enz.

Artikelindex

De Duogolf Wedstrijd-Regels

1. De wedstrijd

1.1 Kleur afslag tees

De heren spelen alle wedstrijden v.a. de gele tees. De dames spelen alle wedstrijden v.a. de rode tees.

1.2 Starttijden

Starttijden wedstrijden vanaf 11:00 uur (start 1e of 10e tee of via een mini-shotgun of halve shotgun). In enkele gevallen is op verzoek van de baaneigenaar een andere starttijd mogelijk, dat zal tijdig bekend gemaakt worden.
Duogolf Carrousel evenementen kennen meestal andere starttijden, deze worden ruim voor het evenement bekend gemaakt.

1.3 Startvolgorde

De volgorde waarin wordt gestart, wordt vijf dagen voor de wedstrijd door Duogolf via onze website aan elke deelnemer bekend gemaakt, het is te zien door in te loggen via onze website bij de menuknop "Inloggen leden" ->Inloggen E-golf4u

1.4 Starttijd

Uiterlijk 10 minuten voor de starttijd dient men speelklaar bij de op de startlijst vermelde startplaats aanwezig te zijn (om eventuele gaten in de doorloop te vullen). Verder is Regel 5.3a van de Golfregels hier van toepassing.

1.5 Wijziging Indeling wedstrijd

De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijdindeling in het belang van de wedstrijd te wijzigen.

1.6 Staken wedstrijd

De wedstrijdleiding is bevoegd een wedstrijd te staken c.q. af te gelasten indien de omstandigheden hierom vragen. Alle scores vervallen bij het niet verder uitspelen van de wedstrijd.

1.7 Afbreken wedstrijd

Een wedstrijd kan uitsluitend worden afgebroken/afgelast door een bevoegd Duogolffunctionaris. NB. In geval van onweer mag een speler zelf conform Regel 6.8 van de Golfregels het spel tijdelijk onderbreken.

1.8 Afgelasting en wijziging wedstrijd

Duogolf en het Duo moeten zich tot het uiterste inspannen het competitieprogramma binnen de aangegeven periode af te werken. Indien een geplande wedstrijd door de gesteldheid van de wedstrijdbaan of andere dwingende omstandigheden niet kan plaatsvinden, zijn de volgende maatregelen van kracht:

   1. Duogolf zal trachten te ruilen met een andere golfbaan.
   2. Indien een andere baan voor de afgelaste wedstrijd beschikbaar is, wordt er geruild van wedstrijdbaan en wordt de wedstrijd op dezelfde datum gespeeld. Duogolf zal betreffende Duo’s hierover vooraf inlichten.
   3. Duo’s mogen niet weigeren te spelen op de aldus gewijzigde baan.
   4. indien ruilen niet mogelijk is, wordt in overleg met Duogolf en deelnemers op een andere dag gespeeld.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account