Duogolf

   

2018-Subpag.afb.7.jpg

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2022 - 3. Handicapregels, spelen voor een onjuiste handicap, enz.

Artikelindex

3. Handicapregels

3.1 Verantwoordelijkheid juiste handicap

Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen handicap en voor iedere verandering van die handicap als gevolg van Qualifying Scores. Een speler dient zijn eigen Exact Handicap te kennen en moet met behulp van een Playing Handicap Tabel zijn eigen Playing Handicap kunnen vaststellen. De speler is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de Playing Handicap wanneer een ronde wordt gespeeld.

Speelt men van een te hoge handicap dan volgt diskwalificatie.

Mocht pas nadat het klassement is opgemaakt blijken dat men Regel 3.1 van dit Reglement heeft overtreden volgt alsnog diskwalificatie. Een eventueel behaalde prijs dient ingeleverd te worden. De behaalde score telt niet mee voor het klassement.

3.2 Handicapverrekening

De twee spelvormen die Duogolf aanbiedt, Four-Ball en Duogolf Special worden gespeeld met 90% Handicapverrekening.

3.3 Spelen van een onjuiste handicap

‘Het golfspel is gebaseerd op eerlijkheid’ is één van de principes van het golfspel. Daarbij hoort een correcte handicap.

Duogolf verwacht van alle deelnemers dat zij handelen in de geest van het spel en gedurende het seizoen ook zullen deelnemen aan Q-wedstrijden en/ of Q-kaarten inleveren.


Duogolf kan voorafgaand aan een wedstrijd de deelnemers vragen via de Golf.nl app inzicht te geven in hun actuele handicap, indien Duogolf constateert dat een speler en/of Duo niet als boven handelt zal Duogolf de betreffende speler(s) daarop aanspreken en kan de betreffende speler een Initiële (Duogolf) Exact Handicap worden toegekend.
Deze Initiële Handicap telt voor het wedstrijdresultaat en het klassement.

3.4 Handicapverloop inzichtelijk maken

Iedere speler is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste exact handicap.

Voorafgaand aan de eerste Duogolf wedstrijd waaraan de speler/het Duo deelneemt dient iedere speler via de Golf.nl app het verloop van zijn/haar handicap inzichtelijk te maken door de scores van de laatste gespeelde Q-kaarten te tonen.


Uit het overzicht in de Golf.nl app moet blijken dat beide spelers van het Duo gedurende het kalenderjaar 2019 t/m de datum van de eerste Duogolf wedstrijd waaraan in 2021 wordt deelgenomen minimaal 3 Q-kaarten hebben gespeeld.

Indien één of beide spelers van het Duo niet in staat is voorafgaand aan de eerste Duogolf wedstrijd waaraan zij deelnemen inzicht te bieden in de van de handicap historie aan de wedstrijdleiding, dan mag het Duo wel deelnemen aan de Duogolf wedstrijd waarvoor is ingeschreven.
Echter bij een netto resultaat van boven de Par van de baan in de strokeplaycategorie of in de Stablefordcategorie meer dan 36 punten halen zal de EGA-handicap voor volgende wedstrijden van Duogolf van beide spelers van het Duo worden aangepast overeenkomstig het handicapsyteem van de NGF.
Het behaalde resultaat telt wel mee voor zowel de dagprijzen als het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement.

Indien een speler beschikt over een onduidelijke handicapstatus zal de wedstrijdleiding de speler voorzien van een tijdelijke handicap.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account