Duogolf

   

2018-Subpag.afb.3.jpg

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2022 - 5. Onnodig oponthoud-Langzaam spel

Artikelindex

5. Onnodig oponthoud-Langzaam spel

5.1 Provisionele bal (Duogof local rule!)

Indien een speler twijfelt of zijn bal door de baan of bij Out of Bounds (OB) gevonden kan worden, dient hij een provisionele bal te slaan. Als de speler geen provisionele bal heeft geslagen en zijn bal door de baan niet vindt, of deze OB ligt, mag hij niet teruglopen en moet de speler op zijn scorekaart als score in de strokeplaycategorie 2x par + 1 noteren en in de Stablefordcategorie een horizontale streep.
Indien de speler wel terug gaat om een vervangende bal te spelen is hier sprake van onnodig oponthoud, langzaam spel en wordt de speler gediskwalificeerd.

Regel 1-2. Straf van diskwalificatie;
oordeel van de Commissie in uitzonderlijke, individuele gevallen mag de Commissie beslissen de straf van diskwalificatie niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen indien zij dat gerechtvaardigd vindt. Een lichtere straf dan diskwalificatie mag niet buiten werking worden gesteld of veranderd. Indien een Commissie meent dat een speler/duo zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de Etiquette kan zij volgens deze regel de straf van diskwalificatie opleggen.
(N.B.Dit is een Duogolf localrule)

5.2 Maximale zoektijd bij mogelijk onvindbare bal

Er mag maximaal drie minuten gezocht worden. Indien de bal binnen deze 3 minuten onvindbaar is is Regel 6.4 van het Duogolf Etiquette & Wedstrijd -Regelement van toepassing en wordt indien er geen provisionele bal is geslagen in de strokeplaycategorie een score van 2xpar genoteerd.

5.3 Speelduur per wedstrijd

De vastgestelde maximale speelduur voor de spelvorm Four-Ball en Duogolf Special is vastgesteld op vijf uur. Doet men er langer over dan is dit Onnodig oponthoud - Langzaam spel. Langzaam spel kan tot bestraffing leiden volgens Regel 5.6a v.d. Golfregels. (Onnodig oponthoud - Langzaam spel).
(N.B.Dit is een Duogolf localrule)

Regel 5.6a De speler/het duo moet spelen zonder onnodig oponthoud en volgens de richtlijnen voor het speeltempo die door de Commissie kunnen worden vastgelegd. Na het uitspelen van een hole moet de speler/het duo zonder onnodig oponthoud van de volgende afslagplaats spelen.

 STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 5.6a: Bij Stablefordwedstrijden - Zie Noot 2 onder Regel 32-1b. De Commissie zal twee punten aftrekken van het totaal behaalde aantal punten voor iedere hole waar een overtreding plaatsvond met een maximum van vier punten per ronde voor iedere Regel die is overtreden. Bij volgende overtreding - diskwalificatie.
Noot 1: Indien de speler/het duo het spel onnodig ophoudt tussen twee holes, houdt hij het spel op de volgende hole op en, behalve Stablefordwedstrijden (zie Regel 32), geldt de straf op die hole.
Noot 2: Ter voorkoming van langzaam spel (“slow play”), kan de Commissie in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) richtlijnen vastleggen voor het speeltempo, met daarin begrepen de toegestane maximumtijd voor het spelen van een vastgestelde ronde, een hole, of een slag.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account