Duogolf

   

2020-Subpagafb4.jpg

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2022 - 6. Scorekaart, scoren & maximale score p. hole

Artikelindex

6. Scorekaart, scoren &maximale score per hole

6.1 Wisselen scorekaart

Elk Duo is verplicht de scorekaart met de marker van de flightgenoten te wisselen. Straf bij niet opvolgen: diskwalificatie.

6.2 Inleveren scorekaart

Uiterlijk 20 minuten na het beëindigen van de ronde dient de volledig en duidelijk ingevulde en ondertekende scorekaart bij de wedstrijdleiding ingeleverd te zijn, tenzij de speler/het Duo – binnen die termijn – daarvoor dispensatie van de wedstrijdleiding heeft gekregen.

6.3 Invullen scorekaart

Bij de spelvorm Fourball:

 • In de strokeplaycategorie MOET de marker het aantal bruto slagen per hole in de juiste kolom noteren, er wordt verzocht ook de netto scores per hole te noteren.
  De totaalscore wordt bepaald door de netto scores per hole op te tellen.
 • In de Stablefordcategorie MOETde marker het aantal bruto slagen per hole in de juiste kolom noteren, er wordt verzocht ook de Stablefordpunten per hole te noteren.
  Kunnen er geen Stablefordpunten meer gescoord worden dan dient er in beide kolommen een horizontale streep genoteerd te worden en 
  MOET de bal opgepakt worden.
  De totaalscore wordt bepaald door het aantal Stablefordpunten per hole op te tellen.

N.B.
Het is niet toegestaan beide scores van een Duo te noteren! 
Zie regel 23.2 van de Golfregels:
23.2. Het scoren
De marker is slechts verplicht voor elke hole de brutoscore te noteren van die partner van wie de score telt. De brutoscores die tellen, moeten per speler herkenbaar zijn, anders wordt de partij gediskwalificeerd. Slechts één van de partners hoeft de verantwoordelijkheid te dragen voor Regel 3.3b van de Golfregels.

 • Bij de spelvorm Duogolf Special:

  In de strokeplaycategorie MOET de marker het aantal bruto slagen per hole in de juiste kolom noteren, de score wordt bepaald door de totale brutoscore minus de gezamenlijke playing handicap.
  De totaalscore wordt bepaald door de gezamelijke playing handicap af te trekken van de totale brutoscore.
 • In de Stablefordcategorie MOET de marker het aantal bruto slagen per hole in de juiste kolom noteren, er wordt verzocht ook de Stablefordpunten per hole te noteren.
  Kunnen er geen Stablefordpunten meer gescoord worden dan dient er in beide kolommen een horizontale streep genoteerd te worden, de bal dan MOET de bal opgepakt worden.
  De score wordt bepaald door het aantal Stablefordpunten per hole op te tellen.

6.4 Maximale score per hole

In de strokeplaycategorie geldt:
(Zowel bij de spelvorm Four-Ball als bij de spelvorm Duogolf Special)

De maximale score per hole is dubbel Par daarna MOET de bal opgepakt te worden.

Als beide spelers van het Duo de score van 2x Par bereikt hebben dient een score van 2x Par genoteerd te worden op de scorekaart.

In de Stablefordcategorie geldt:
(Zowel bij de spelvorm Four-Ball als bij de spelvorm Duogolf Special)

De maximale score per hole is maximaal dubbel Par of indien het Duo op basis van de gezamenlijke playing handicap geen Stablefordpunten meer kan scoren MOET de bal opgepakt te worden.
Als het Duo geen Stablefordpunten meer kan scoren dient de bal voor die hole opgenomen te worden en een horizontale streep genoteerd te worden op de scorekaart..

N.B.
Bij overtreding van regel 6.4 wordt de betreffende speler gediskwalificeerd.
(Dit is een Duogolf localrule)

6.5 Niet correct, onvolledig en/of onduidelijk ingevulde scorekaarten

Niet correct, onvolledig en/of onduidelijk ingevulde scorekaarten worden behandeld als No-Return. Indien het fouten betreft in de optelling of in de puntenberekening mag de wedstrijdleiding de kaart “ambtshalve” corrigeren, zonder dat dit tot diskwalificatie leidt.

6.6 Verantwoordelijk voor eigen scorekaart

Een Duo is altijd verantwoordelijk voor haar eigen kaart, niet de marker.
Als de Regels niet correct zijn toegepast kunnen beiden, afhankelijk van de situatie, worden gediskwalificeerd. Een te hoog aantal slagen wordt als score geteld; bij een te laag aantal slagen wordt de speler gediskwalificeerd.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account