Duogolf

   

2018-Subpag.afb.7.jpg

Winkelmandje

De winkelwagen is leeg.

LAATSTE NIEUWSBRIEF

 

DUOGOLF OOK IN 2020 DANKZIJ VRIJWILLIGERS !

Beste Duogolfers,

Op 2 november j.l. vond de jaarlijkse Duogolf najaarsbrainstormsessie plaats, dit keer met als hoofdbespreekpunt "de toekomst van Duogolf".
Gedurende het seizoen hadden Femma en Gerard namelijk aangegeven absoluut een stapje terug te moeten doen vooral vanwege de gezondheid van Gerard maar ook omdat na ruim tien jaar vrijwilligerswerk de "accu" een beetje leeg begint te raken.

Het was hartverwarmend om te mogen constateren dat naast de al 8 bestaande vrijwilligers zich spontaan 7 extra Duogolfers hebben aangemeld voor het Duogolf vrijwilligerskorps!

De brainstormsessie was een constructieve en prettige bijeenkomst.
De agenda werd punt voor punt doorgenomen en na korte tijd werd wel duidelijk dat alle punten, gedeeltelijk via deeltaken, door de beschikbare vrijwilligers zullen worden uitgevoerd voor het seizoen 2020!

Binnenkort zullen de vrijwilligers aan jullie voorgesteld worden en zal bekend gemaakt worden welke taken zij gaan uitvoeren.


 

Evaluatie van het seizoen 2019
Bij de evaluatie van het overigens zeer succesvolle seizoen kwamen wel een aantal punten naar voren die anders c.q. beter zullen moeten, we noemen een aantal punten:

Communicatie naar en van de deelnemers/leden
Dat ging niet allemaal goed in 2019! Oorzaak was vooral dat er te veel verschillende e-mailadressen in gebruik waren, men wist vaak niet via welk e-mailadres een vraag gesteld moest worden. Besloten werd om weer terug te gaan naar één e-mailadres of het contactformulier.

De Duogolf Reglementen opnieuw aanpassen c.q. herzien
De Reglementen zullen worden aangepast naar de nieuwe Regels. Verder zullen de Reglementen een prominente plaats krijgen op de website zodat ze eenvoudiger te vinden zullen zijn.

Aanbod spelvormen
Hier is lang over gediscuteerd, alles zo laten of b.v. als extra een Scramble toevoegen? Sommigen vinden een Scramble helemaal niets en sommigen vinden het juist heel erg leuk, dat zelfde geldt ook voor de Duogolf Special. Om een beeld te krijgen zal een poll rondgestuurd worden aan alle deelnemers (ook van voorgaande jaren) waar men kan aangeven welke spelvormen de voorkeur genieten.

Over het invullen van de scorekaarten
De grote verscheidenheid aan scorekaarten van de golfbanen zelf werkt onduidelijkheid in de hand waardoor er gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt.
Daarom is besloten weer eigen gedrukte scorekaarten te gaan gebruiken net als in de jaren 2011 t/m 2014. Voor elke wedstrijd zal dan gewerkt worden met een uniforme lay-out.

Gaan we een Duogolf handicap krijgen?
Dit onderdeel is breed besproken, gegeven het feit dat het zelf aanpassen door de deelnemers in e-golf4u vaak en veel problemen geeft was men het unaniem wel eens met het instellen van een Duogolfhandicap.
Gedurende de komende maanden zal een plan uitgewerkt worden waarbij gebruik wordt gemaakt van historische gegevens die in het datasysteem van ons e-golf4u programma zitten. Een studiegroep gaat hiervoor een plan uitwerken, het is nog niet zeker of dit plan haalbaar is, binnenkort zullen jullie hier meer over lezen.

De Duogolfwebsite moet gebruiksvriendelijker
Niet alles was goed te vinden op onze website, dankzij onze nieuwe webmaster gaat daar nu wat aan gebeuren, eerst nog zal de huidige website anders ingedeeld worden. Later in het seizoen zal er wellicht een compleet nieuwe website komen.

Maaltijden aanbod en registratie
De tijd die het regelen van een aanbod van een gezamenlijke maaltijd vraagt is helaas meestal niet in verhouding met het aantal deelnemers dat hier gebruik van maakt.
Besloten is om in 2020 nog uitsluitend een dagschotel aan te bieden (vlees, vis en vegetarisch) en het verplicht gezamenlijke gebruik af te schaffen.
Degenen die toch liever gezamenlijk eten kunnen uiteraard zelf beslissen om dat te doen. Ook kan men besluiten zelf de hoofdmaaltijd uit te breiden door à la carte bij te bestellen.
De registratie blijft door aanmelding via ons e-golf4u programma met vermelding van vlees, vis of vegetarisch.


 

Het wedstrijdprogramma en de data van 2020
Vorige week is een eerste aanzet gemaakt voor het wedstrijdgedeelte van het Duogolfseizoen 2020. De speeldata zijn vastgesteld en de (wens) banen in concept ingevuld, het is nu zaak de golfbanen te benaderen en afspraken te maken.
Noteer de data al vast in je agenda WEDSTRIJDATA DUOGOLF SEIZOEN 2020.pdf (De data zijn onder voorbehoud)

Als het een beetje meezit zullen alle golfbanen begin december vastgelegd zijn. Dat betreft dan naast de 15 reguliere wedstrijden ook de 2 Carrousels, de Ouverture en de Finale, al met al gaat het dan om 22 verschillende golfbanen en 2 hotels.

Mocht het lukken alle geplande banen te boeken de komende weken dan zullen we incl. de Carrousels maar liefst op 19 golfbanen spelen waarvan de meeste nog nooit in het Duogolfprogramma zaten en sommige enige tijd geleden.

Alle deelnemers van 2015 t/m 2019 krijgen als eerste de mogelijkheid in te schrijven voor alweer het elfde seizoen van Duogolf, ca. de 2e week van december zullen jullie hierover bericht ontvangen.

Met sportieve groet,
Femma & Gerard


Wil je reageren, heb je een vraag of opmerking?
Klik dan
HIER om naar het CONTACTFORMULIER te gaan.

 

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn