Duogolf

   

2020-Subpagafb4.jpg

Onze Hoofdsponsoren van 2022:Klik op het logo v.d. website

Logo Go4Golf Vector

Klik op het logo v.d. website

Google-Maps-kaart

GoogleMapskaartje2022

Spelvormen & categorieën

Duogolf gaat in 2023 één spelvorm aanbieden, namelijk Duogolf Scramble, een spelvorm waarbij twee spelers (A en B) echt als Duo spelen.

2023 - SPELVORM & DUOgolf handicap SEIZOEN 2023

Duogolf Scramble (*)

DUOgolf Scramble wordt gespeeld in vaste teams van 2 golfspelers het DUO. Het DUO bestaat uit Golfer A en Golfer B. Op de tee (mannen geel, vrouwen rood) slaan beide golfers af.

Nadat beide spelers hebben afslagen, besluit het DUO uiterlijk bij aankomst van de dichtstbijzijnde bal of deze bal (optie1) of de andere bal (optie2) de speelbal is. 

optie1:

De dichtstbijzijnde bal van de 2 spelers wordt opgepakt en het DUO loopt door naar de andere bal. De plaats wordt op maximaal 1 kaartlengte gemarkeerd door een tee. De andere speler moet vervolgens binnen één kaartlengte van de positie van de tee van de gekozen bal een eigen bal plaatsen, niet dichterbij de hole en onder dezelfde omstandigheid, dat wil zeggen: ligt de gekozen bal in de bunker, rough, waterhindernis, boomspiegel enzovoort, dan moet de geplaatste bal ook in de bunker, rough, waterhindernis, boomspiegel enzovoort geplaatst worden. Beide spelers slaan nu hun eigen bal vanaf deze locatie. De gekozen bal wordt gespeeld zoals deze ligt.

optie2:

De bal die het dichtste bij ligt wordt de gekozen bal. Deze wordt gespeeld zoals hij ligt. De plaats wordt op maximaal 1 kaartlengte gemarkeerd door een tee. De andere speler moet vervolgens binnen één kaartlengte van de positie van de tee van de gekozen bal een eigen bal plaatsen, niet dichterbij de hole en onder dezelfde omstandigheid, dat wil zeggen: ligt de gekozen bal in de bunker, rough, waterhindernis, boomspiegel enzovoort, dan moet de geplaatste bal ook in de bunker, rough, waterhindernis, boomspiegel enzovoort geplaatst worden. Beide spelers slaan nu hun eigen bal. De andere niet gekozen bal wordt bij langslopen direct opgepakt. Zoeken is niet toegestaan.

 

LET OP 1:

Bal optie1, verste bal niet gevonden?

Ofwel speelbal “kwijt”? Dan moet je droppen waar deze gekozen golfbal verloren is gegaan. Droppen ter hoogte van waar de gekozen golfbal verloren is gegaan op de fairway (vergelijk het te bepalen droppunt als bij waterhindernis) met dien verstande dat het 2 strafslagen kost. Teruglopen naar de plaats van de andere reeds opgepakte bal is niet toegestaan. 

Er wordt dus nooit een provisionele bal geslagen, omdat dat niet nodig is. 

Deze manier van spelen gaat door totdat de gekozen golfbal op de green is. Op de green wordt de speelbal gemarkeerd en moet de tweede bal binnen 10 cm niet dichterbij de hole geplaatst worden. Is er uitgeholed door 1 van beide spelers, dan is de DUO score bekend voor deze hole. 

LET OP 2:

Er wordt dus altijd alleen door de spelers in de richting van de green gelopen, nooit in de richting van de teebox. 

 

2023 - DUOgolf handicap per DUO. (**)

Aan het begin van het seizoen berekenen we de DUOgolf handicap op basis van “scramble voor 2 personen” aanbevolen door de USGA:

* Eerst bepalen we van beide golfers de NGF handicap. Hierbij is golfer A de speler met de laagste handicap in het team en golfer B de speler met de hoogste handicap.

* 35 procent van handicap van Golfer A

* 15 procent van handicap van Golfer B

Bij elkaar opgeteld en afgerond op 1 decimaal is dit de start DUOgolf handicap van het DUO.

Voorbeeld:

Golfer A heeft handicap 8,1 en golfer B heeft handicap 20,5. Vijfendertig procent van 8 is 2,835; 15 procent van 20,5 is 3,075. Opgeteld 2,835 + 3,075 = 5,91, afgerond 5,9. Dit is nu de start DUOgolf handicap van dit DUO.

Na elke wedstrijd wordt de nieuwe DUOgolf handicap per DUO berekend op basis van de dagscore.. 

 

Playing handicap per wedstrijd:

DUO's man/man: Gele tabel

DUO's vrouw/vrouw: Rode tabel

DUO's man/vrouw: (gele tabel + rode tabel)/2 afgerond naar beneden. 

 

Dagscores:

Per netto slag (of stbf punt) onder de baan (of onder 36 stbf punten) levert verlaging van DUO handicap van 0,5 op. Maximaal dalen per wedstrijd -4.

Per netto slag (of stbf punt) boven de baan (of boven 36 stbf punten) levert verhoging van DUO handicap van 0,2 op. Maximaal stijgen per wedstrijd +2

Buffer strokeplay 0-2 boven de baan, dus par 72 rekenen vanaf 74.

Buffer stableford 32-36, dus rekenen vanaf 32.

 

Voorbeeld strokeplay dalen:

Stel DUO handicap is 4,2 en Playing handicap voor de wedstrijd van dit DUO is 6.

Baan PAR 72

Wedstrijd ronde brutoscore DUO : 74

Wedstrijd ronde nettoscore DUO: 68 

Handicap resultaat voor volgende wedstrijd (72-68) x -0,5 = -2

Nieuwe DUO handicap 4,2 - 2 = 2,2

 

Voorbeeld strokeplay stijgen:

Stel DUO handicap is 4,2 en Playing handicap voor de wedstrijd van dit DUO is 6.

Baan PAR 72

Wedstrijd ronde brutoscore DUO: 83

Wedstrijd ronde nettoscore DUO: 77

Handicap resultaat voor volgende wedstrijd (77-74) x 0,2 = 0,6

Nieuwe DUO handicap 4,2 + 0,6 = 4,8

 

Voorbeeld stableford dalen:

DUO handicap is 12,3 Playing handicap voor de wedstrijd van dit DUO is 15.

Baan PAR 72

Wedstrijd ronde DUO : 39 stbf punten.

Handicap resultaat voor volgende wedstrijd 3 x -0,5 = -1,5

Nieuwe DUO handicap 12,3 - 1,5 = 10,8

 

Voorbeeld stableford stijgen:

DUO handicap is 12,3 Playing handicap voor de wedstrijd van dit DUO is 15.

Baan PAR 72

Wedstrijd ronde DUO : 29 stbf punten.

Handicap resultaat voor volgende wedstrijd: (32- 29) x 0,2 = 0,6

Nieuwe DUO handicap 12,3 + 0,6 = 12,9

 

Categorie indeling blijft

Een Duo blijft het hele seizoen spelen in de categorie waar men op 30 april van een jaar is ingedeeld.


Regels & Etiquette

Klik op Algemeen reglement en/of Duogolf Etiquette & Wedstrijdregels om de reglementen te belijken.

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account