Duogolf

   

2020-Subpagafb6.jpg

Privacybeleid stichting Duogolf

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Duogolf verwerkt van haar deelnemers/leden of andere geïnteresseerden. Indien je deelnemer/lid wordt van stichting Duogolf, of om een andere reden persoonsgegevens aan stichting Duogolf verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

   1. Verantwoordelijke:

    Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
    Stichting Duogolf, Dalkampen 26, 9531BG Borger, NL, telefoonnummer+31654755397, KvK nummer 01172636
    De functionaris deelnemer/ledenbeheer is bereikbaar via info@duogolf.eu

   2. Welke gegevens verwerkt stichting Duogolf en voor welk doel:

    2.1 In het kader van jouw deelnemers/lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

    a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
    b) adresgegevens
    c) mobiel telefoonnummer en e-mailadres
    d) NGF-nummer, lid van (naam club)

    2.2 stichting Duogolf verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

    a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het deelnemer-lidmaatschap
    b) je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over wedstrijden en activiteiten van stichting Duogolf.
    c) Je voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adresgegevens, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, NGF-nummer en lid van ( naam club) wordt gebruikt om in te voeren in ons E-golf4u datasysteem.


    2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van je jaarlidmaatschap gebruikt om je te          vragen naar je ervaringen met stichting Duogolf en je te informeren over de ontwikkelingen van stichting Duogolf

    E-mail berichtgeving:

    Stichting Duogolf gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief/bulletin met informatie over wedstrijden, activiteiten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van stichting Duogolf. Afmelding voor de mailing van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

   3. Bewaartermijnen:

    Stichting Duogolf verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je jaarlidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

   4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

    4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft stichting Duogolf passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
    4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt stichting Duogolf gebruik van diensten van E-golf4u.
    Met E-golf4u hebben wij een verwerkersovereenkomst.

   5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten:

    5.1 Via de E-golf4u ledenadministratie van stichting Duogolf kun je zelf je persoonsgegevens in zien of te wijzigen.
    5.2 Wil je je gegevens verwijderd hebben uit ons E-golf4u datasysteem dan dien je daartoe een verzoek in te dienen via info@duogolf.eu. Stichting Duogolf zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
    5.3 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via info@duogolf.eu.
    5.4 Indien je klachten hebt over de wijze waarop stichting Duogolf je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
    5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info@duogolf.eu

   6. Wijzigingen:

    Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

N.B.
Duogolf verkoopt je gegevens niet

Duogolf zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan vrijwillige medewerkers van stichting Duogolf ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren vande organisatie van stichting Duogolf.
Onze vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van stichting Duogolf, dan kunje contact met ons opnemen via info@duogolf.eu. Wij helpen je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen.
In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account