Duogolf

   

2018-Subpag.afb.2.jpg

Onze Hoofdsponsoren van 2020:

Golftrips.nu 1200

W A G transp

360Golf logo A transp

Algemeen Duogolf reglement

Artikelindex

1. Competitiewedstrijden

1.1. Aantal competitiewedstrijden

Duogolf biedt een groot wedstrijdprogramma aan met keuze uit:

  • Spelen op een vrijdag en/of een zaterdag in de spelvorm Vierbal strokeplay of Duogolf Special afh. van de handicaps in de strokeplaycategorie of de Stablefordcategorie (zie Regel 2 van de wedstrijd-Regels).
  • Deelnemen aan een Carrousel evenement in de spelvorm Vierbal strokeplay of Duogolf Special afh. van de handicaps in de strokeplaycategorie of de Stablefordcategorie (zie Regel 2 van de wedstrijd-Regels).

1.2 Carrousel evenementen

Vanaf 2015 organiseert Duogolf ook Carrousel evenementen. Dat is een reeks van drie competitiewedstrijden die op drie achtereen volgende dagen gespeeld worden.
Men kan uitsluitend inschrijven voor het complete Carrousel evenement, dus voor alle drie wedstrijden van dit evenement incl. een hotelarrangement

1.3 Speeldagen

De speeldagen zijn op een vrijdag en zaterdag in de periode mei t/m september. Uitzondering daarop zijn de Carrousel Evenementen die in de vakantie maanden plaats vinden.

1.4 De golfbanen

Gespeeld wordt op banen in de Nederlands-Duitse grensstreek. Er wordt uitsluitend op 18 holes banen gespeeld.

1.4 Minimaal en maximaal aantal deelnemers per wedstrijd

Om een wedstrijd van het programma door te kunnen laten gaan dienen zich minimaal 28 deelnemers te hebben ingeschreven.
Bij minder inschrijvingen kan het Dugolfbestuur besluiten de betreffende wedstrijd uit het wedstrijdprogramma te schrappen.
Deelnemers die hebben ingeschreven voor betreffende wedstrijd zal een alternatief worden aangeboden.

Is het niet mogelijk om deel te nemen aan een alternatief aangeboden wedstrijd zal het betaalde bedrag voor deze wedstrijd gerestitueerd worden.

Maximaal kunnen er 48 deelnemers meedoen aan een wedstrijd, daar kan van worden afgeweken als er heel belangstelling is voor een wedstrijd en de gastclub dit mogelijk maakt 

Uitzondering hierop is het C-1 Carrousel evenement waarvoor een maximale beperking geldt van 72 deelnemers voor de Osnabrücker Land Carrousel.
N.B.: 
In sommige gevallen kan van het bovenstaande afgeweken worden mist de hoogte van de greenfee en de baancapaciteit dit toelaten.

1.5 Greenfee incl.prijzengeld en kosten wedstrijdleiding

De greenfee incl. prijzengeld en kosten wedstrijdleiding wordt per wedstrijd vastgesteld

1.6 Spelvormen

Er kan gekozen worden uit wedstrijden die in de spelvorm Vierbal (F.B.B.B) gespeeld worden en/of wedstrijden die in de spelvorm Duogolf Special strokeplay gespeeld worden. (zie Regel 2 van de wedstrijd-Regels).

1.7 Starttijden

Er wordt gestart vanaf 11.00 uur. Een enkele keer zal hiervan worden afgeweken indien de golfbaan waar gespeeld dat wenst. Is dat het geval dan zal dat bekend gemaakt worden via onze website en/of nieuwsbrief.

1.8 Gezamenlijke maaltijd

Duogolf stelt het op prijs dat de deelnemers na afloop gezamenlijk een dagschotel of dagmenu gebruiken. Bij een Carrousel evenement wordt hier i.v.m. een hotelarrangement van afgeweken, een gezamenlijke maaltijd is hiet standaard.
Voor elke competitiewedstrijd wordt door Duogolf een afspraak gemaakt met de club en/of horeca van de betreffende golfbaan.
De club en/of horeca zorgt er voor dat voor aanvang van elke wedstrijd een intekenlijst met daarop het maaltijdaanbod op of bij de wedstrijdtafel ligt.

Note: Als een deelnemer gebruik wil/moet maken van een special dieet kan hij/zij dat voor aanvang van de competitie kenbaar maken aan Duogolf via het contactformulier op de Duogolf website. Geef daarbij ook aan welk soort dieet gewenst wordt.

1.9 Kleine en Grote Finale

Duogolf organiseert aan het eind van elk seizoen een Finale. Deze finale is onderverdeeld in een Grote Finale en een Kleine Finale, elke deelnemer kan daar aan meedoen. Echter voor de Grote Finale dient men zich te plaatsen. Van de gespeelde wedstrijden wordt n.l. een Jaar klassement opgemaakt. Via dit klassement plaatst zich een bepaald deel van de Duo’s voor de Grote Finale. (Zie punt 12 van de wedstrijd-Regels)

1.10 Dagprijzen

Per baan en per dag zijn prijzen te winnen. Daarnaast zijn er prijzen voor de nearest to the pin, Duo-nearest to the pin.

1.11 Prijzen Finaledagen

De geplaatste duo’s strijden tijdens de Grote Finale om het overall kampioenschap. In beide categorieën is de eerste prijs een golfreis. Alle overige deelnemers strijden in de Kleine finale om vele dagprijzen.