Duogolf

   

2018-Subpag.afb.3.jpg

Onze Hoofdsponsoren van 2022:Klik op het logo v.d. website

Logo Go4Golf Vector

Klik op het logo v.d. website

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2023 - 7. Regels mobiele tel., afstandmeters, buggy of handicart

Artikelindex

7. Regels mobiele tel., afstandm., buggy, handicart,enz

7.1 Mobiele telefoons

Tijdens de wedstrijd is het gebruik en/of stand-by hebben van mobiele telefoons zonder toestemming van de wedstrijdleiding niet toegestaan. Indien dit wel gebeurt en er sprake is van een ernstige overtreding zal de wedstrijdleiding de speler/het DUO diskwalificeren volgens Regel 1.2 v.d. Golfregels. 

N.B. In geval van nood of gevaar, kan een mobiele telefoon in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt.

7.2 Afstandmeters

Tijdens een DUOgolf wedstrijd mag een speler, mits de speelsnelheid daardoor niet negatief wordt beïnvloed, elke afstandsmeter gebruiken. Het instrument mag echter enkel en alleen gebruikt worden om afstanden te meten.

Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, etc.), overtreedt hij Regel 4.3a van de Golfregels.

7.3 Buggy of Handicart

Het gebruik maken van een Buggy of Handicart gedurende de vastgestelde ronden in de DUOgolf wedstrijden is toegestaan. Als er op een baan minder Buggy’s of Handicarts beschikbaar zijn dan hebben spelers die in het bezit zijn van een geldige gebruikerskaart van de Stichting Handicart of een doktersattest kunnen overleggen, voorrang.

N.B. Aan deze regel kunnen echter geen gebruiksrechten worden ontleend. Regelingen voor het gebruik van vervoer en het toewijzingsbeleid zijn een verantwoordelijkheid van de baan c.q. golfclub waar wordt gespeeld.

7.4 Zelf reserveren buggy of Handicart losse DUOgolf wedstrijden

Als men gebruik wenst te maken van een handicart of buggy dan dient de speler die ZELF te reserveren bij de baan waar gespeeld wordt.

Zijn alle Buggy’s of Handicarts al verhuurd op het moment dat men contact opneemt met de betreffende baan wordt men verzocht dit te melden bij de wedstrijdcoördinator, die zal dan zo mogelijk een oplossing zoeken.

N.B. Duitsland kent geen stichting Handicart, het huren van een buggy is daar dan ook vaak duurder.

7.5 Reserveren buggy bij Carrousels

Bij de Carrousel evenementen reserveert DUOgolf zelf alle beschikbare buggies! 

Dat doen we i.v.m. vaak een beperkt aantal beschikbare buggy's.

Op een speciaal formulier, dat elke deelnemer aan een Carrousel zal ontvangen, kan men aangeven of men een buggy wenst.

Zijn er minder buggy’s beschikbaar dan er gevraagd worden dan  is de volgende procedure van kracht:

  1. Deelnemers met een geldige NL-handicartpas en de deelnemers die een (recente) doktersverklaring kunnen overleggen komen als eerste in aanmerking voor het reserveren van een buggy. Ook voor deze categorie buggy gebruikers kan geen garantie worden gegeven dat er een buggy beschikbaar is. Soms zijn er minder buggy's dan er gevraagd worden, de wedstrijdcoördinator zal dan bepalen wie absoluut een buggy nodig heeft.
  2. Vervolgens deelnemers die op of voor de speeldag de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben
  3. Zijn er vervolgens nog buggy's beschikbaar dan wordt er geloot als er te weinig buggy's beschikbaar zijn.
  4. Het kan zijn dat Regel 7.6 (hieronder) toegepast moet worden

Note: Aan deze Regel kunnen echter geen gebruiksrechten worden ontleend.

 

Tip: Neem altijd je trolley of elektrische trolley mee!

N.B. Duitsland ken geen stichting Handicart, het huren van een buggy is daar dan ook vaak duurder! Wel maakt DUOgolf (indien mogelijk) speciale prijsafspraken.

7.6 Gecombineerd handicart- of buggy gebruik

De wedstrijdleiding kan het gecombineerde gebruik van één handicart of buggy mogelijk maken indien twee daarvoor in aanmerking komende spelers die in de oorspronkelijke opstellingen niet met elkaar in één flight zouden spelen samen één handicart te laten gebruiken. De wedstrijdleiding kan in dit geval zo nodig de startvolgorde wijzigen.

7.7 Amateurstatus, Logo’s

De Regels over de Amateurstatus, zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd., zijn van toepassing tijdens de DUOgolf wedstrijden. Bij overtreding van deze regel kan dit leiden tot verlies van de Amateurstatus en de speelgerechtigdheid bij de DUOgolf. Indien het een overtreding van een DUO betreft, kan het team verdere deelname aan de DUOgolf Liga jaar klassement worden ontzegd. Alle eerdere wedstrijdresultaten van het betreffende DUO komen te vervallen.

7.8 Advies

Regel 8-1 van de Golfregels luidt als volgt: "Een speler mag, behalve aan zijn partner, aan geen enkele deelnemer aan de wedstrijd advies geven. Een speler mag alleen advies vragen aan zijn partner of aan zijn of hun caddie”. Indien een speler ongevraagd advies krijgt van derden, behoort hij onmiddellijk actie te ondernemen om deze onjuiste handelwijze te stoppen. Doet hij dat niet, dan handelt de speler in strijd met de doelstelling van Regel 8-1. Straf voor overtreding van deze regel is twee slagen op de hole die gespeeld wordt. (Decision 8-1/24). Indien een speler advies van derden krijgt tussen twee holes, krijgt hij advies op de volgende hole en valt de straf op die hole.

7.9 Caddies

Caddies zijn toegestaan tijdens wedstrijden in de competitie mits het meespelende DUO akkoord gaat. Een DUO mag worden bijgestaan door maar één caddie.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account