Duogolf

   

2020-Subpagafb6.jpg

Onze Hoofdsponsoren van 2022:Klik op het logo v.d. website

Logo Go4Golf Vector

Klik op het logo v.d. website

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2022 - 8. Invallerregeling, niet verschijnen, afzeggen voor een wedstrijd, enz.

Artikelindex

8.1 Invallerregeling, niet verschijnen, afzeggen, enz.

8.1 Spelen met een invaller

Een Duo mag één van beide spelers van een Duo vervangen door een invaller tijdens de competitie wedstrijden en/of carrouselevenementen en/of de Kleine Finale.
Deelname aan de Grote Finale is uitsluitend mogelijk in de oorspronkelijke samenstelling van het Duo.
N.B. Zie voor minimale deelname als oorspronkelijk samenstelling van het Duo voor de klassementen Regel 13.4 en 13.6.

Voorwaarden handicap:
De invaller mag een exact handicap hebben die maximaal vijf punten hoger is dan de speler die hij vervangt, is deze hoger dan speelt de invaller voor de handicap van de speler die hij/zij vervangt plus 5.
Heeft de invaller een exact handicap die lager is dan de speler die hij vervangt dan speelt hij voor deze lagere handicap.

Het Duo blijft ten allen tijde spelen in de categorie waar het oorspronkelijk is ingedeeld.

Behaalde scores tellen mee voor de dagprijzen en het jaarklassement.

De aan Duogolf betaalde greenfee dient het Duo zelf te verrekenen met de invaller.

8.2 Opstelling van een onvolledig Duo

Bij de spelvorm Vierbal:
Indien een Duo onvolledig aan de start verschijnt bij een ‘Duogolf Vierbal’ wedstrijd, telt de score van de aanwezige speler voor het resultaat en speelt deze voor zijn eigen handicap (zonder handicapverrekening).
Bij de spelvorm ‘Duogolf Special’:
De aanwezige speler doet uitsluitend mee voor de extra prijzen zoals Neary, enz maar doet verder buiten mededinging mee.

8.3 Uitvallen speler tijdens een ronde

Bij de spelvorm Fourball:
Valt 1 speler van het Duo uit na 9 holes dan speelt de overgebleven speler de ronde uit voor zijn oorspronkelijke handicap(zonder handicapverrekening). Het netto resultaat van de eerste negen holes plus het netto resultaat van de tweede negen holes vormt de uitslag die telt voor het Duo. 

Bij de spelvorm ‘Duogolf Special’:
De spelers van het Duo doen uitsluitend mee voor de extra prijzen zoals Neary, enz. maar doen verder buiten mededinging mee.

8.4 Volledig vervangend Duo

Het is toegestaan ZELF voor een vervangend Duo te zorgen. Het vervangende Duo dient te voldoen aan het gestelde in Regel 2.1 en 2.4 van het Algemeen reglement.
Namen en handicaps dienen minimaal één week voor een betreffende wedstrijd te worden gemeld via het contactformulier van onze website. Het vervangende Duo komt wel in aanmerking voor de dagprijzen maar het behaalde resultaat telt niet mee voor de ranglijst.

8.5 Greenfee bij het niet verschijnen of het willen afzeggen van een wedstrijd

Indien één of beide spelers niet verschijnen of een geboekte en betaalde wedstijd willen afzeggen dan wordt de betaalde greenfee niet gerestitueerd.
Het betreffende Duo mag dan zelf een een vervangend Duo aanmelden (zie Regel 8.4), vervolgens  beoordeelt het Bestuur van Duogolf of het vervangende Duo voldoet aan de deelnamevoorwaarden van Duogolf (zie Regel 2 v.h. Algemeen Duogolf Reglement).

Ook een gereserveerde wedstrijd (betaling via betaalverzoek ca. 1 maand v.d. gereserveerde wedstrijd) kan niet afgezegd worden en dient ten allen tijde betaald te worden, wel mag je zelf voor een vervangend Duo* zorgen.
Wordt er niet (tijdig) betaald voor een gereserveerde wedstrijd en zorgt het Duo niet zelf voor een vervangend Duo*, dan volgt uitsluiting voor alle overige gereserveerde wedstrijden of een Carrousel.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account